Wijnstreken

Wijnstreken van Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse wijngebieden behoren tot de mooiste ter wereld. Het klimaat in deze gebieden is mild, met zachte zomers en koele winters. De zomerhitte wordt getemperd door de ijskoude golfstroom, die langs de kust van Afrika trekt. Hier in het zuidelijkste puntje van Afrika ontmoeten twee machtige Oceanen elkaar: de Atlantische Oceaan in het westen en de Indische Oceaan in het oosten. De vochtige luchtstromen die van zee landinwaarts trekken, hebben grote invloed op de wijnbouw.

In 1973 werd een systeem van herkomstbenamingen ingevoerd en werden de Zuid- Afrikaanse wijngebieden onderverdeeld in een serie officiële gebieden, districten, wards en estates. De meeste wijngaarden liggen in de West-Kaap dichtbij de kust, maar er wordt ook wijn geproduceerd in de drogere streken iets noordelijker en oostelijker. (Bron: Wosa)